مشخصات دریچه هوای برگشت

دریچه هوای برگشت برای برگشت هوای تهویه شده در هر فضا به دستگاه تهویه مطبوع استفاده می شود.دریچه هوای برگشت از نظر هندسی به دو حالت دریچه هوای برگشت چهار گوش و دریچه هوای برگشت گرد تقسیم بندی می شوند که هر یک از این حالت ها نیز مجددا به دو نوع سقفی و دیواری تقسیم می شوند.

بنابراین برای برگشت هوا با چهار گزینه دریچه هوای برگشت چهار گوش سقفی ، دریچه هوای برگشت چهار گوش دیواری ، دریچه هوای برگشت گرد سقفی و دریچه هوای برگشت گرد دیواری رو به رو خواهیم بود. در هر یک از این تقسیم بندی ها ، با چندین مدل متنوع از دریچه ها مواجه خواهیم بود که انتخاب دریچه صحیح به پارامترهای مختلفی از قبیل سرعت جریان هوا روی دریچه ، سطح مفید دریچه ، محل نصب دریچه ، محدودیت های معماری و … بستگی دارد.

طراحی ، مهندسی و فروش دریچه هوای برگشت در شرکت ره سام و با نرم افزارهای مهندسی انجام می شود.