دمپر های دود و حریق

یکی از مهم ترین مواردی که در طراحی سیستم توزیع هوا و کانال کشی باید مد نظر قرار گیرد لزوم قطع ارتباط جریان هوای داخل کانال در مناطق مختلف در زمان وقوع حریق است.از این رو ، طراح در ابتدا فضای مورد نظر را به بخش های متعدد تقسیم می نماید.کلیه تمهیدات لازم از لحاظ عمرانی برای جلوگیری از انتشار حریق از یک فضا به فضای دیگر در نظر گرفته شده است.در این حال باید از انتقال حریق از طریق جریان هوای داخل کانال از یک منطقه به مناطق دیگر پیشگیری شود.این مهم با تعبیه دمپر حریق ( فایر دمپر) داخل سیستم کانال کشی انجام می شود.محل قرار گیری دمپر حریق ( فایر دمپر) خود دارای استاندارد های جهانی و لازم الاجرایی است که باید در زمان طراحی به آن توجه ویژه ای داشت.

دسته بندی دمپر های دود و حریق

دمپر های حریق به دو نوع فیوزی و موتوری تقسیم بندی می شوند.وظیفه دمپر حریق ( فایر دمپر) ، صرفنظر از فیوزی و یا موتوری بودن آن ، مسدود نمودن مسیر عبور جریان هوای داخل کانال در زمان بروز حریق می باشد.

طراحی و ساخت دمپر های دود و حریق

طراحی و ساخت دمپر و دود حریق (فایر دمپر) دارای الزامات خاصی می باشد.در این خصوص باید به ضخامت بدنه دمپر ، ضخامت فلنچ ( قاب ) دمپر ، ضخامت پره دمپر و استاندارد های مورد نیاز هر پروژه دقت کافی مبذول شود.

استاندارد های فایر دمپر

لزوما تمام دمپر های دود و حریق ( فایر دمپر ) دارای استاندارد های یکسان و مشابه نیستند.به عنوان مثال ، مشخصات فایر دمپر مورد استفاده در یک بیمارستان قطعا با مشخصات فایر دمپر مورد استفاده در باتری روم نیروگاه و یا فایر دمپر مورد استفاده در ایتسگاه های مترو متفاوت خواهد بود.

در برخی پروژه ها ، لزوم اخذ یکی از استاندارد های بین المللی در خصوص دمپر های حریق الزامی است.با توجه به نبود بستر تست در داخل کشور برای آزمایش فایر دمپر ها ، به طور معمول آزمایش و تست های مورد نیاز از طریق ارسال فایر دمپر به آزمایشگاه های معتبر اروپایی انجام می شود.

طراحی دمپر ، ساخت دمپر ، فروش دمپر و نصب دمپر توسط کارشناسان ره سام انجام می گیرد.این اطمینان به شما داده می شود با بهره گیری از دانش فنی بالای کارشناسان ره سام و تجربه سال ها حضور در پروژه های متنوع صنعتی و غیر صنعتی ، دمپر های منطبق با نیاز های هر پروژه طراحی ، ساخت و اجرا شود.

فایر دمپر های فیوزی

فایر دمپر های موتوری