می 18, 2022

دمپر کنترل دود و حریق با شیفت سراسری

[…]
می 12, 2022
عکس دریچه اسلوت مخفی

تولید دریچه اسلوت قاب مخفی توسط تیم رهسام

[…]
آوریل 20, 2022

زیر فن‌کویل با قاب مخفی

[…]
مارس 9, 2022

واگذاری ایستگاه G7 مترو تهران به شرکت رهسام

[…]