مشخصات دمپر یک طرفه گرد بدون فلنچ

نام : دمپر یک طرفه گرد بدون فلنچ

مدل : RMRNREFD

دمپر یک طرفه گرد بدون فلنچ که با نام های بالانس دمپر و شاتر دمپر نیز از آن نام برده می شود در واقع همانند شیر یک طرفه ، مانع از برگشت جریان هوا می شود. مثال بسیار پرکاربرد برای این نوع دمپر ، اتاق دیزل ژنراتور ، فن های نیروگاهی و دودکش های کارخانجات می باشد.

طراحی و ساخت بالانس دمپر دارای ظرافت هایی خاصی است که باید مطابق با شرایط خاص هر پروژه به صورت ویژه ای به آن توجه نمود.

دمپر یکطرفه گرد بدون فلنچ