فایر دمپر فیوزی

دمپر دود و حریق ( فایر دمپر) فیوزی برای مسدود نمودن جریان هوای داخل کانال در زمان وقوع حریق استفاده می شود.محل نصب این دمپر بر روی دیوار آتش است.در صورتی که به هر علتی امکان نصب دمپر حرق بر روی دیوار حریق وجود نداشته باشد ، باید به استاندارد های مرتبط مراجعه نمود.

طراحی و ساخت

طراحی و ساخت دمپر دود و حریق (فایر دمپر) دارای الزامات خاصی می باشد.در این خصوص باید به ضخامت بدنه دمپر ، ضخامت فلنچ ( قاب ) دمپر ، ضخامت پره دمپر و استاندارد های مورد نیاز هر پروژه دقت کافی مبذول شود.

عملکرد فایر دمپر فیوزی

عملکرد دمپر دود و حریق ( فایر دمپر) فیوزی به این ترتیب است که با وقوع حریق و انتشار آن به ویژه در مسیر جریان هوای داحل کانال ، فیوز دمپر حریق ( فایر دمپر) بر اثر مجاورت با دمای تقریبی ۷۰ درجه سانتی گراد می شکند و دمپر حریق ( فایر دمپر) در کمترین زمان ممکن مسدود می شود و از انتشار حریق پیگیری می کند.

استاندارد های  فایر دمپر فیوزی

فیوز مورد استفاده در دمپر دود و حریق ( فایر دمپر) فیوزی باید در دمای تقریبی ۷۰ درجه سانتی گراد بشکند و دمپر مسدود شود.استفاده از فیوز های غیر استاندارد عواقب بسیار ناگواری برای ساختمان در پی خواهد داشت.لازم است پس از اطفا حریق ، کلیه دمپر های حریق فیوزی مورد بازبینی قرار گرفته و در صورت شکسته شدن هر یک از فیوز ، فیوز جدید جایگزین شود.دسترسی به فیوز دمپر دود و حریق ( فایر دمپر) از طریق درب بازدید بین کانالی انجام می شود.

طراحی دمپر ، ساخت دمپر ، فروش دمپر و نصب دمپر توسط کارشناسان رهسام انجام می گیرد.این اطمینان به شما داده می شود با بهره گیری از دانش فنی بالای کارشناسان رهسام و تجربه سال ها حضور در پروژه های متنوع صنعتی و غیر صنعتی ، دمپر های منطبق با نیاز های هر پروژه طراحی ، ساخت و اجرا شود.

فیوز دمپر حریق

فیوز فایر دمپر