دمپر پره دوبل دارای قاب ۱.۵ میلی متری (پره سه میلی متر به صورت دوبل ۱.۵+۱.۵) می باشد و مجهز به دمپر کنترل دود است.

دمپر پره دوبل

سایر اجزاء تشکیل دهنده دمپر پره دوبل عبارتند از:

  • شفت سرتاسری
  • لاستیک سیلیکونی ضد حریق
  • فنر استیل هوابند