مشخصات دمپر بین کانالی موتوری گرد بدون فلنچ

نام : دمپر بین کانالی موتوری گرد بدون فلنچ

مدل : RMMORDEF

دمپر بین کانالی موتوری گرد بدون فلنچ برای تنظیم و یا قطع و وصل جریان هوای سیستم کانال کشی استفاده می شود.باز و بسته کردن این دمپر توسط موتور دمپر انجام می شود.

انتخاب موتور دمپر صحیح به پارامترهای متعددی بستگی دارد.ابعاد دمپر ، کیفیت ساخت دمپر ، نحوه اتصال پره به بدنه دمپر از مهم ترین پارامتر ها در انتخاب موتور دمپر هستند..همچنین ، در انتخاب موتور دمپر باید به محل نصب و نوع کاربری دمپر توجه نمود.به عبارت دیگر ، دمپر نصب شده در خروجی هواساز ، موتور دمپری کاملا متفاوت با دمپر نصب شده در مسیر جریان هوای داخل کانال نیاز دارد.
دمپر بین کانالی موتوری گرد بدون فلنچ

محل نصب :

داخل کانال انتقال هوا

بسته بندی :

بر حسب درخواست پروژه