19مشخصات دمپر بین کانالی دستی گرد فلنچ دار

نام : دمپر بین کانالی دستی گرد فلنچ دار

مدل : RMMARDIF

دمپر بین کانالی دستی گرد فلنچ دار برای تنظیم و یا قطع و وصل جریان هوای سیستم کانال کشی استفاده می شود.باز و بسته کردن این دمپر توسط اپراتور و با استفاده از دسته دمپر انجام می شود.دسته دمپر باید به گونه ای انتخاب و نصب شود تا در زمان مقرر، به آسانی باز و بسته شود.

دمپر بین کانالی دستی گرد فلنچ دار

محل نصب : داخل کانال انتقال هوا

بسته بندی : بر حسب درخواست پروژه