17
مشخصات دمپر بین کانالی دستی چهارگوش با پره موازی

نام : دمپر بین کانالی دستی چهارگوش با پره موازی

مدل : RMMASDPBD

دمپر بین کانالی دستی چهارگوش با پره موازی برای قطع و وصل جریان هوای سیستم کانال کشی استفاده می شود.باز و بسته کردن این دمپر توسط اپراتور و با استفاده از دسته دمپر انجام می شود

دمپر بین کانالی دستی چهارگوش موازی
محل نصب : داخل کانال انتقال هوا

دیوار اتاق هواساز ( مدل های یک سر فلنچ به صورت کوپل با سند تراپ یا لوور هوارسان)

بسته بندی : بر حسب درخواست پروژه