16
مشخصات دمپر بین کانالی دستی چهارگوش با پره متقابل

نام : دمپر بین کانالی دستی چهارگوش با پره متقابل

مدل : RMMASDOBD

دمپر بین کانالی دستی چهارگوش با پره متقابل برای تنظیم جریان هوای سیستم کانال کشی استفاده می شود.باز و بسته کردن این دمپر توسط اپراتور و با استفاده از دسته دمپر انجام می شود
دمپر بین کانالی دستی چهارگوش باپره متقابل

محل نصب : داخل کانال انتقال هوا

دیوار اتاق هواساز ( مدل های یک سر فلنچ به صورت کوپل با سند تراپ یا لوور هوارسان)

بسته بندی : بر حسب درخواست پروژه