مشخصات دریچه هوای رفت

دریچه هوای رفت برای تامین هوای تازه و یا بار حرارتی و برودتی مورد نیاز در هر فضا استفاده می شود. دریچه هوای رفت از نظر هندسی به دو حالت دریچه هوای رفت چهار گوش و دریچه هوای رفت گرد تقسیم بندی می شوند که هر یک از این حالت ها نیز مجددا به دو نوع سقفی و دیواری تقسیم می شوند.

بنابراین برای هوادهی به یک فضا با چهار گزینه دریچه هوای رفت چهار گوش سقفی ، دریچه هوای رفت چهار گوش دیواری ، دریچه هوای رفت گرد سقفی و دریچه هوای رفت گرد دیواری رو به رو خواهیم بود.در هر یک از این تقسیم بندی ها ، با چندین مدل متنوع از دریچه ها مواجه خواهیم بود که انتخاب دریچه صحیح به پارامترهای مختلفی از قبیل سرعت جریان هوا روی دریچه ، سطح مفید دریچه ، محل نصب دریچه ، محدودیت های معماری و … بستگی دارد.

فروش دریچه هوای رفت ، مهندسی و طراحی اصولی سیستم های توزیع هوا و نظارت بر حسن اجرای سیستم کانال کشی توسط کارشناسان شرکت ره سام انجام می گیرد.