مشخصات دریچه تخلیه (مکش) هوا

دریچه تخلیه (مکش) هوا برای تخلیه هوای هر فضا استفاده می شود.عمده مصرف این دریچه ها در سرویس های بهداشتی ، پارکینگ ها، لابراتوار ها و به طور کل اماکنی است که هوای آلوده و نامطبوع در آن وجود دارد. دریچه تخلیه (مکش) هوا از نظر هندسی به دو حالت دریچه تخلیه (مکش) هوای چهار گوش و دریچه تخلیه (مکش) هوای گرد تقسیم بندی می شوند که هر یک از این حالت ها نیز مجددا به دو نوع سقفی و دیواری تقسیم می شوند.

بنابراین برای تخلیه هوای هر فضا با چهار گزینه دریچه تخلیه (مکش) هوای چهار گوش سقفی، دریچه تخلیه (مکش) هوای چهار گوش دیواری،، دریچه تخلیه (مکش) هوای گرد سقفی و دریچه تخلیه (مکش) هوای گرد دیواری رو به رو خواهیم بود. در هر یک از این تقسیم بندی ها، با چندین مدل متنوع از دریچه ها مواجه خواهیم بود که انتخاب دریچه صحیح به پارامترهای مختلفی از قبیل سرعت جریان هوا روی دریچه، سطح مفید دریچه، محل نصب دریچه، محدودیت های معماری و … بستگی دارد.

طراحی، مهندسی و فروش دریچه تخلیه (مکش) هوا در شرکت ره سام و با نرم افزارهای مهندسی انجام می شود.