مشخصات دریچه تخلیه ( مکش ) هوا

دریچه تخلیه ( مکش ) هوا برای تخلیه هوای هر فضا استفاده می شود.عمده مصرف این دریچه ها در سرویس های بهداشتی ، پارکینگ ها، لابراتوار ها و به طور کل اماکنی است که هوای آلوده و نامطبوع در آن وجود دارد. دریچه تخلیه ( مکش ) هوا از نظر هندسی به دو حالت دریچه تخلیه ( مکش ) هوای چهار گوش و دریچه تخلیه ( مکش ) هوای گرد تقسیم بندی می شوند که هر یک از این حالت ها نیز مجددا به دو نوع سقفی و دیواری تقسیم می شوند.

بنابراین برای تخلیه هوای هر فضا با چهار گزینه دریچه تخلیه ( مکش ) هوای چهار گوش سقفی ، دریچه تخلیه ( مکش ) هوای چهار گوش دیواری ، دریچه تخلیه ( مکش ) هوای گرد سقفی و دریچه تخلیه ( مکش ) هوای گرد دیواری رو به رو خواهیم بود.در هر یک از این تقسیم بندی ها ، با چندین مدل متنوع از دریچه ها مواجه خواهیم بود که انتخاب دریچه صحیح به پارامترهای مختلفی از قبیل سرعت جریان هوا روی دریچه، سطح مفید دریچه ، محل نصب دریچه ، محدودیت های معماری و … بستگی دارد.

طراحی ، مهندسی و فروش دریچه تخلیه ( مکش ) هوا در شرکت ره سام و با نرم افزارهای مهندسی انجام می شود.