شرکت ارمغان تجارت ره سام

شرکت ارمغان تجارت ره سام با اتکا به ذات ایزد پاک از سال ۱۳۹۵ فعالیت خود را به صورت متمرکز آغاز نمود. هر چند این شرکت، مجموعه ای جوان در صنعت کشور محسوب می شود اما در این گروه، کارشناسان و مدیران مجرب صنعت کشور گرد هم آمده اند تا به پشتوانه سالیان متمادی تجربه و تخصص، طرحی نو در صنعت تهویه مطبوع و کنترل و هدایت هوا ایران زمین ایجاد نمایند. ره سام ایده ای نو با تخصص و تجربه ای کهن است.

حیطه تخصصی فعالیت ره سام در صنایع نفت ، گاز و پتروشیمی، حمل و نقل ریلی، نیروگاهی، ساختمانی و صنایع معدنی و متمرکز بر سیستم های هدایت، توزیع و کنترل هوا می باشد.این شرکت با تجربه حضور در پروژه های متعدد و شاخص، امکان ارائه خدمات مهندسی، تامین و تجهیز این بخش از پروژه های جاری را دارد.
طراحی، مشاوره و مهندسی در کنار تامین و تجهیز پروژه های تهویه مطبوع و همچنین سرمایه گذاری در پروژه های متعدد، از جمله فعالیت های این شرکت در صنعت کشور می باشد.

حضور کارشناسان مجرب و متخصص با سابقه درخشان در هر یک از حوزه های نفت، حمل و نقل ریلی، نیروگاه و ساختمان، این اطمینان را ایجاد نموده است تا این شرکت به عنوان مجموعه تخصصی ارائه کننده خدمات مهندسی سیستم های توزیع، هدایت و کنترل هوا در این حوزه ها به عنوان بازوی مهندسی توان مند عمل نماید.
ره سام امیدوار است در پرتو الطاف ایزد متعال و با اتکا به توان مهندسی و بازرگانی خود، با حضور در پروژه های شاخص ملی و فراملی به عنوان شرکت مهندسی ایرانی توانمند در صنعت کشور، در راه نیل به اهداف عالیه خود گام بردارد.