آدرس: تهران، خیابان مطهری، خیابان سربداران، پلاک ۳۹، طبقه ۴
تلفکس: ۰۶ ۲۶ ۷۰ ۲۶ / ۰۲ ۲۶ ۷۰ ۲۶-۰۲۱
پست الکترونیکی : office @ rahsamco.ir