مرداد ۳۱, ۱۳۹۸
ولوم دمپر

ولوم دمپر

[…]
اسفند ۲۲, ۱۳۹۷

نقش رهسام در صنعت دریچه سازی و دمپر سازی

[…]
اسفند ۲۲, ۱۳۹۷
دریچه آیفونی

جایگزینی دریچه مشبک با توری بجای دریچه آیفونی

[…]