کد ۰۱

صداگیر

یکی از مهمترین چالش های پیش روی مهندسین طراح سیستم های توزیع هوا ، کاهش صدای ایجاد شده ناشی از عملکرد فن دستگاه های تهویه مطبوع و همچنین فن های تخلیه جریان هوا می باشد.

این چالش به ویژه در پروژه های صنعتی ، نفت و گاز و پتروشیمی و حمل و نقل ریلی به خصوص قطار شهری و مترو که در آن فن با ظرفیت های بسیار بالا وجود دارد بیش از پیش نمایان می شود.

در این قبیل کارکرد ها ، ظرفیت بالای هوای جا به جا به شده توسط فن و به دنبال آن صدای بسیار زیاد ناشی از عمنلکرد فن ؛ موجب آلودگی شدید صوتی و در نهایت نارضایتی شدید ساکنین خواهد شد.

برای رفع این معضل ، از صداگیر استفاده می شود.صداگیر که ان را با نام هایی همچون صدا خفه کن ، کاهنده صدا و سایلنسر می شناسند با کاهش امواج صوت در فرکانس های مختلف به میزان استاندارد ، از آلودگی صوتی محیط به میزان قابل توجهی می کاهد.این استاندارد با توجه به کاربری هر پروژه کاملا متفاوت خواهد بود.

یکی از مهمترین کاربردهای صداگیر ( سایلنسر) در کشور ما ، پروژه های قطار شهری و مترو می باشند.از دیگر موارد کاربرد صداگیر ( سایلنسر) ، سینما ، آمفی تئاتر ، بیمارستان ها و مراکز تجاری را می توان نام برد.

برای طراحی صداگیر ، لازم است طراح آشنایی کامل به علم موج و صوت ، عایق های صوتی و نحوه انتخاب صحیح متریال کاهنده صدا داشته باشد.

طراحی صداگیر ( سایلنسر ) یکی از مهمترین و پرچالش ترین وظایف مهندسین طراح می باشد . طراحی و ساخت انواع صداگیر ( سایلنسر) صنعتی و غیر صنعتی ( تجاری ، اداری و اتاق تمیز) توسط کارشناسان این شرکت صورت می گیرد.

طراحی صداگیر ، ساخت صداگیر ، نصب صداگیر و نظارت بر نصب صداگیر و فروش صداگیر  از جمله فعالیت  های کاملا تخصصی شرکت رهسام می باشد.این شرکت امادگی کامل خود را جهت اندازه گیری سطح صدا ، طراحی و مشاوره و ارائه اره کارهای کاهش صدا و ساخت و نصب انواع صداگیر ه ای صنعتی و غیر صنعتی اعلام می دارد.

کلمات کلیدی : صداگیر ، سایلنسر ، طراحی صداگیر ، طراحی سایلنسر ، نصب صداگیر ، نصب سایلنسر ، فروش صداگیر ، فروش سایلنسر ، اندازه گیری سطح صدا ، صداگیر مترو ، صداگیر تراکس ، سایلنسر مترو ، سایلنسر بخار ، صداگیر بخار ، فروش صداگیر بخار ،  فروش سایلنسر بخار ، عایق پشم سنگ ، بدنه صداگیر ، کاهش صوت ف آلودگی صوتی ، کاهش آلودگی صوتی ،  کاهش صدا

کد:۰۲

نام : صداگیر چهار گوش

مدل : RMSSA

صداگیر که ان را با نام هایی همچون صدا خفه کن ، کاهنده صدا و سایلنسر می شناسند با کاهش امواج صوت در فرکانس های مختلف به میزان استاندارد ، از آلودگی صوتی محیط به میزان قابل توجهی می کاهد.این استاندارد با توجه به کاربری هر پروژه کاملا متفاوت خواهد بود.

یکی از مهمترین کاربردهای صداگیر ( سایلنسر) در کشور ما ، پروژه های قطار شهری و مترو می باشند.از دیگر موارد کاربرد صداگیر ( سایلنسر) ، سینما ، آمفی تئاتر ، بیمارستان ها و مراکز تجاری را می توان نام برد.

 

SS304/SS316 جنس بدنه
Hot Deep Galvanized
Up to 4 mm ضخامت
SS304/SS316 جنس فلنچ
Hot Deep Galvanized
Up to 4 mm ضخامت

Perforated Plate (with inner reinforcement if required)

Hot Deep Galvanized – Alu.Sheet

جنس بافل
پشم سنگ ( با دانسیته متفاوت) با پوشش پارچه نسوز عایق
ندارد رنگ
None تجهیزات جانبی

طراحی صداگیر ، ساخت صداگیر ، نصب صداگیر و نظارت بر نصب صداگیر و فروش صداگیر  از جمله فعالیت  های کاملا تخصصی شرکت رهسام می باشد.این شرکت امادگی کامل خود را جهت اندازه گیری سطح صدا ، طراحی و مشاوره و ارائه اره کارهای کاهش صدا و ساخت و نصب انواع صداگیر ه ای صنعتی و غیر صنعتی اعلام می دارد.

کلمات کلیدی : صداگیر ، سایلنسر ، طراحی صداگیر ، طراحی سایلنسر ، نصب صداگیر ، نصب سایلنسر ، فروش صداگیر ، فروش سایلنسر ، اندازه گیری سطح صدا ، صداگیر مترو ، صداگیر تراکس ، سایلنسر مترو ، سایلنسر بخار ، صداگیر بخار ، فروش صداگیر بخار ،  فروش سایلنسر بخار ، عایق پشم سنگ ، بدنه صداگیر ، کاهش صوت ، آلودگی صوتی ، کاهش آلودگی صوتی ،  کاهش صدا ، صداگیر گرد ، فروش صداگیر گرد ، ساینسر گرد ، فروش سایلنسر گرد ، silencer  ، sound attenuator

 

کد:۰۳

نام : صداگیر گرد

مدل : RMRSA

صداگیر که ان را با نام هایی همچون صدا خفه کن ، کاهنده صدا و سایلنسر می شناسند با کاهش امواج صوت در فرکانس های مختلف به میزان استاندارد ، از آلودگی صوتی محیط به میزان قابل توجهی می کاهد.این استاندارد با توجه به کاربری هر پروژه کاملا متفاوت خواهد بود.

یکی از مهمترین کاربردهای صداگیر ( سایلنسر) در کشور ما ، پروژه های قطار شهری و مترو می باشند.از دیگر موارد کاربرد صداگیر ( سایلنسر) ، سینما ، آمفی تئاتر ، بیمارستان ها و مراکز تجاری را می توان نام برد.

 

SS304/SS316 جنس بدنه
Hot Deep Galvanized
Up to 4 mm ضخامت
SS304/SS316 جنس فلنچ
Hot Deep Galvanized
Up to 4 mm ضخامت

Perforated Plate (with inner reinforcement if required)

Hot Deep Galvanized – Alu.Sheet

جنس بافل
پشم سنگ ( با دانسیته متفاوت) با پوشش پارچه نسوز عایق
ندارد رنگ
None تجهیزات جانبی

طراحی صداگیر ، ساخت صداگیر ، نصب صداگیر و نظارت بر نصب صداگیر و فروش صداگیر  از جمله فعالیت  های کاملا تخصصی شرکت رهسام می باشد.این شرکت امادگی کامل خود را جهت اندازه گیری سطح صدا ، طراحی و مشاوره و ارائه اره کارهای کاهش صدا و ساخت و نصب انواع صداگیر ه ای صنعتی و غیر صنعتی اعلام می دارد.

کلمات کلیدی : صداگیر ، سایلنسر ، طراحی صداگیر ، طراحی سایلنسر ، نصب صداگیر ، نصب سایلنسر ، فروش صداگیر ، فروش سایلنسر ، اندازه گیری سطح صدا ، صداگیر مترو ، صداگیر تراکس ، سایلنسر مترو ، سایلنسر بخار ، صداگیر بخار ، فروش صداگیر بخار ،  فروش سایلنسر بخار ، عایق پشم سنگ ، بدنه صداگیر ، کاهش صوت ، آلودگی صوتی ، کاهش آلودگی صوتی ،  کاهش صدا ، صداگیر گرد ، فروش صداگیر گرد ، ساینسر گرد ، فروش سایلنسر گرد ، silencer  ، sound attenuator