دمپر

در سیستم های انتقال هوا ، در بسیاری از موارد لازم است تا هوای عبوری از سیستم کانال کشی تنظیم شود و یا در مواردی قطع و وصل شود.این عمل توسط دمپر انجام می شود.به عبارتی ، دمپر تجهیزی است برای تنظیم و یا قطع و وصل جریان هوای سیستم کاانال.

دمپر ها به سه دسته تقسیم می شوند.

انواع دمپرهوا
دسته اول که در حوزه صنعت ساختمان و به ویژه در بیمارستان ها ، هتل ها و اماکن تجاری کاربرد وسیعی دارند دمپر های بین کانالی هستند.دمپر بین کانالی برای تنظیم و یا قطع و وصل جریان هوا در کانال به کار می رود.

دسته دوم شامل دمپر حریق ( فایر دمپر) می شود.دمپر حریق ( فایر دمپر) برای جلوگیری از انتشار حریق داخل کانالی از یک منطقه منطقه دیگر مورد استفاده قرار می یگرد.

دسته سوم دمپرها ، دمپر یک طرفه می باشد.دمپر یک طرفه که به آن بالانس دمپر نیز گفته می شود همانند شیر یک طرفه در مواردی استفاده می شود که جریان هوا نباید به داخل سیستم کانال کشی برگشت داشته باشد.یکی از مرسوم ترین موارد استفاده از بالانس دمپر در اتاق دیزل ژنراتور می باشد.عمده کاربرد این نوع دمپر ها در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و صنایع نیروگاهی می باشد.

فروش دمپر
طراحی دمپر ، ساخت دمپر ، فروش دمپر و نصب دمپر توسط کارشناسان رهسام انجام می گیرد.این اطمینان به شما داده می شود با بهره گیری از دانش فنی بالای کارشناسان رهسام و تجربه سال ها حضور در پروژه های متنوع صنعتی و غیر صنعتی ، دمپر های منطبق با نیاز های هر پروژه طر احی ، ساخت و اجرا شود.